Sekhar Sarukkai

sekhar

VP, Engineering, SkyHigh Networks